Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az Erő

2008.09.15
A tudósok az idők kezdete óta tanulmányozzák azt, amit Erőnek neveznek. Pontosan nem tudják meghatározni vagy megmagyarázni, hogy működik. Nem tudják, hogy az értelmes élet kialakulásával keletkezett, vagy éppen ellenkezőleg, az Erő segítette az értelmes élet kifejlődését. A erőhasználó számára ez nem is fontos: az Erő létezik, és az az, ami számít. Ugyanolyan létfontosságú alkotóeleme a természetnek, mint az anyag és az energia, bár jóval nehezebb minősíteni. Az Erő bonyolult, összetett jelenség. Feltételezik, hogy egy energiamező, melyet az élőlények bocsátanak ki magukból. Mindnyájunkat körülvesz, irányítja a cselekedeteinket, és nem mi irányítjuk az Erőt. Az Erő a minden dolgok közt meglévő egyensúlyban gyökerezik, és az áramlásába való minden beleavatkozás magában hordozza az egyensúly felborulásának kockázatát.
 • "Soha nem szabad lebecsülni az Erőt, nagy hatalma van, kitartást ad. Az Erőnek nem számit a méret, összetartja a galaxist. Az életből árad, ezért nagy. Összeköt és megvilágosít minket. Nem az izmainkban, hanem magunk körül kell érezni az Erőt, mindenütt, közted és köztem, a fákban, a kövekben, mindenütt."
 • "Az Erő bennünk áramlik, érezni kell. Higgyél benne, akkor menni fog. Az Erő által sok mindent láthatsz meg, a jövőt, a múltat…rég eltűnt barátokat. Uralkodni kell magadon, tedd vagy ne tedd, érezd az Erőt. Megismerésre, védekezésre használd, sose támadásra. Tudni fogod, csak légy nyugodt, oszlasd el a kételyeidet."  YODA
 • "Egy bolygó elpusztítása eltörpül mindamellett, amire a mindenható Erő képes" DARTH VADER

 

Az Erő természete:

A legtöbb ember előtt rejtve marad. Nem lehet ugyanúgy megérteni, mint az univerzum anyagi jellemzőit. A technológia kiszámítható és könnyen irányítható, de az Erőt nem lehet irányítani, szerves tartozéka magának az életnek. Ezek a midichlorianok.

 

Midichlorianok:

Azok a mikroszkopikus létformák, amelyek ott lakoznak minden élőlény sejtjeiben. Az élet esszenciája, az Erő hordozója. Kollektív öntudatot és intelligenciát formálva, a midichlorianok alkották az élőlényeket és az Erő közötti összekötő kapcsot és kapcsolatban álnak az Erővel. Szimbiózisban élünk velük. Nélkülük nem létezne élet, és nem lenne tudomásunk az Erőről. Folyamatosan beszélnek hozzánk, tudatják velünk az Erő akaratát. A midichlorianokat egyszerű vérvizsgálattal lehet kimutatni.

 

Az Erő egyensúlya:

Volt egy prófécia, olyan ősi, hogy az eredete már rég homályba veszett, mely szerinte egyszer majd felbukkan egy kiválasztott. Egy midichlorianokkal teli test, aki soha nem látott módon uralja és örökre megváltoztatja az Erőt. Egyensúlyba hozza majd az Erőt.

 

Az Erő síkjai: Az Erő nem csak egy síkban létezik, és egy egész élet sem elegendő számtalan aspektusának megismerésére.

 • Van élő Erő, amely a jelen élőlényei felé nyúlik ki, azok felé, akik az itt és mostban élnek.
 • Van egyesítő Erő, a múlt és a jövő, a múltban és a jövőben élt és élni fogó lények számára.

Az Erő ugyanolyan, mint a természet minden más alkotóeleme, megvan a maga pozitív és negatív része: a világos és a sötét oldal. 

 • "Tudni fogod, csak légy nyugodt, békés, szemlélő" YODA

 

Világos oldal:

Békére és harmóniára tanít. Ez az Erő konstruktív oldala, ahonnan a szeretet, a megértés és a tudás fakad. Akik megbékéltek önmagukkal, azok irányítani tudják az Erő elképesztő hatalmát. A jótettek irányítják. Akik ezt az oldalt használják, azok védekezésre, védelmezésre használják, soha a saját célok elérése érdekében. A nemes célokra használják. A legerősebb, mert a galaxist egy jobb helyre változtatja, ahol mindegyik élőlény egyforma. A világos oldal részei a szeretet, a béke, a könyörület, az összhang. Nincs helye a félelemnek, a dühnek, a gyűlöletnek-ezek mind a sötét oldalhoz vezetnek. A türelem, az alázatosság, az önfeláldozás vezetnek a világos oldalhoz.

 

Sötét oldal:

Szöges ellentéte a világosnak. Sok ifjú növendék tévesen azt hiszi, hogy a sötét oldal erősebb a világosnál, pedig valójában csak könnyebben járható. A sötét oldal az élőlények által kibocsátott negatív, pusztító impulzusokból ered, a haragból, a félelemből, a gyűlöletből, a dühből. A háború és a pusztítás a sötét oldal mellékterméke, amely veszedelmesen vonzza mindazokat, akik képtelenek uralni érzelmeiket és szenvedélyeiket. Akik áttérnek a sötét oldalra, azoknak ugrásszerűen javulnak a képességei, kezdetben. Idővel azonban úgy találják, hogy mind nehezebb engedelmeskedni neki, és egyre többet követel tőlük.

 • "Ha a rövidebb utat választod, a gonosz kezébe kerülsz. A sötét oldal nem hatalmasabb, de simább, könnyebben járható" YODA
 • "A félelem a sötét oldalhoz vezet. A félelem dühhöz vezet, a düh gyűlölethez vezet, a gyűlölet szenvedéshez vezet." YODA
 • "Félelem, félelem vonzza a félénket. Az erőst, a gyengét, az ártatlant, a romlottat. Félelem, félelem a szövetségesem." DARTH MAUL

Nagy kísértést jelent a világos oldal használói számára, mert nagyon csábító, könnyen idejöhetnek a jedik. A sötét oldal kelti a jedik azon érzéseit, amik átcsábítják őket a sötét oldalhoz, azok tovább növekednek és erősödnek, ameddig el nem érik egyedi céljukat, a nagy hatalmat és hatalmas erőt. Nem a nemes cél, hanem a saját célok irányítják a használói tetteit. A sötét oldal könnyen felemésztheti a sötét jedik lelkét, és belülről (saját érzelmei) vagy kívülről (másik jedi /sötét jedi) elpusztítja. Az igazi sithek azonban szimbiózisban éltek a sötét oldallal, az nagy hatalommal ruházta fel őket, miközben a sötét oldal hatalmát növelték.

 

Az Erő álarcai

Az Erőt még azok is irányíthatják, - vagy az eszközeivé válhatnak -, akik nem hisznek benne. Lehet, hogy nem érzékelik igazán az Erő áramlását, mégis használják, bár ők maguk nem is tudnak róla. Az ilyen embereknek szinte természetellenesen gyakran sikerül megvalósítaniuk a céljaikat, akár gonoszak a szándékaik, akár jók, akár valahol a kettő között. A szkeptikusok ezt szerencsének hívják, a hitetlenek sorsnak, vagy végzetnek, valójában az Erő működése.

Így hát nemcsak a Jedi-lovagok tanultak meg bánni az Erővel. Mások más néven ismerik - mágia, sámánizmus, vallás, meditáció, ősimádat, és a belső megvilágosodás milliónyi egyéb formája -, de bárhogyan is legyen, ők is ehhez a misztikus energiához folyamodnak, hogy megváltoztassák a világot maguk körül.

 

Az Erő és a Tyia

A Tyia jó példája annak, hogyan lehet a Jedi-lovagoktól eltérő módon megközelíteni az Erőt, amint azt a Revwiai-ak teszik.

A Tyia azt tanítja, hogy az univerzum igazi megismerésének módja az egyén befelé fordulása. A tanítványoknak elmélkedéssel és bonyolult szertartásokkal kell megismerniük, a saját belső Erejüket (a Tyiát). Mivel a Tyia teljesen egyedi oldalról közelíti meg az erőt, külön szabályok vonatkoznak a használatára.

Amikor a Tyia beavatottja megtanulja a kontroll jártasságot, automatikusan megtanulja a hibernációs transz és a belső űr-alkalmazásokat. (Ez utóbbinak a nehézségi foka a Tyia-beavatott számára Könnyű.)

 

Az Erő rezdülései

Az Erőhasználó 'rezdüléseket' hoz létre, amikor használja az Erőt; ezeket a hullámokat más Jedik érzékelhetik.

Az Erőhasználó aki takarékosan használja az Erőt, és csak kisebb változásokat hoz létre, gyengébb hullámokat kelt, és csak a hozzá nagyon közel levő Jedik tudják érzékelni ezeket a rezdüléseket.

Az Erőhasználó, aki gyakran használja az Erőt nagyobb hatások létrehozására, sokkal felfedezhetőbb hullámokat kelt, amelyet a tőle távolabb elhelyezkedő Jedik is könnyedén érzékelhetnek. Azok, akik az Erőre hagyatkoznak, mint a nyers fizikai erő eszközére, valószínűbb, hogy elvonják a figyelmet, mint azok, akik inkább kerülik ezt.

 

Megérzések és látomások

Néhány Jedi karakternek megérzései, álmai és látomásai vannak. Ezen alkalmak a Jedit a küszöbön álló veszélyekre figyelmeztetik, vagy 'krízishelyzetek' eljövetelére, amikor egyedi képességekre lesz szüksége.

 

Öntudatlan Erő használat:

Az Erőt öntudatlanul még azok is irányíthatják (vagy az eszközeivé válhatnak), akik nem hisznek benne. Lehet, hogy nem érzékelik igazán az Erő áramlását, mégis használják, bár ők maguk nem is tudnak róla. Az ilyen embereknek szinte természetellenesen gyakran sikerül megvalósítaniuk a céljaikat, akár gonoszak a szándékaik, akár jók, akár valahol a kettő között helyezkednek el. A szkeptikusok ezt szerencsének hívják. A hitetlenek sorsnak vagy végzetnek. Valójában pedig az Erő működéséről van szó.

 • "Keresztül-kasul bejártam már ezt a galaxist, és láttam igen furcsa dolgokat. Túlságosan is sokat ahhoz, hogy pont egy ilyen ’erőt’ ne tudnék elképzelni. Túlságosan sokat, hogy azt gondoljam, valóban lehet valami, ami irányítja a cselekedeteinket. A sorsom felől én magam döntök, és nem valami félig-meddig misztikus energiamező" HAN SOLO
 • "Szerintem csak szerencse…" HAN SOLO
 • "Az én szótáramból hiányzik ez a szó, hogy szerencse, fiatal barátom, legföljebb a különböző tényezők kedvező találkozásáról lehet szó, ami az események ránk nézve előnyös alakulást idéz elő" OBI-WAN KENOBI

Azok számára akik megtanulják uralni az Erőt, a leginkább kitaposott út a jedi lovagoké. Az Erő ismerői számtalan elképesztő képességet sajátíthatnak el: lelassíthatják, sőt megállthatják a tulajdon életműködésüket; érintkezhetnek olyan személyekkel, akiktől több millió kilométerre vannak; megérzik a veszélyt; akár még tárgyakat is mozgathatnak a szellemük erejével.